Servicii de salarizare

Un proces de salarizare rapid, usor, exact,in acord cu legislatia in vigoare, care duce la un management optimizat al resurselor umane  este o necesitate pentru businessul dumneavoastra.

Oferim servicii de salarizare optime, flexibile, sustinte de specialisti in domeniul relatiilor de munca, servicii care se pliaza pe specificul companiei dumneavoastra.

Serviciul de salarizare cuprinde urmatoarele activitati:

 • Consultanta in problemele de salarizare;
 • Intocmirea statelor de plata si intocmirea oricaror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului;
 • Intocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial;
 • Calculul sporurilor si adaosurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de noapte, conditii grele, premii, ajutoare, etc;
 • Calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale, calculul retinerilor si popririlor salariale;
 • Verificarea şi procesarea datelor;
 • Generarea rapoartelor statistice privind datele de personal si salarizare;
 • Efectuarea calculului de lichidare şi a taxelor către bugetul de stat;
 • Întocmirea statelor de plată şi editarea rapoartelor aferente;
 • Efectuarea calculului pentru acordarea tichetelor de masă;
 • Întocmirea borderourilor pentru distribuţia tichetelor de masă;
 • Generarea fişierelor în formatul cerut de bancă pentru plata salariilor pe card;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor cerute de stat în forma stabilita prin lege;
 • Întocmirea ordinelor de plată pentru plata taxelor salariale;
 • Posibilitatea efectuării plăţilor de salarii şi taxe, upload în sistemul bancar online;
 • Generarea centralizatorului de taxe sociale angajat/angajator;
 • Generarea, semnarea si transmiterea la ANAF a declaratiei unice D112;
 • Tiparirea şi distribuirea buletinelor salariale confidenţiale;
 • PaperlessPayroll – transmiterea fluturasilor salariali individuali via e-mail a fiecarui salariat.