Administrare de personal

 STAPOS Business Management ofera servicii de administrare de personal complete si eficiente:

 • Intocmirea, arhivarea si evidenta dosarelor de personal ale salariatilor;
 • Intocmirea contractelor individuale de munca;
 • Intocmirea Fiselor de post;
 • Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca;
 • Intocmirea documentatiei pentru incetarea/modificarea/suspendarea contractelor individuale de munca;
 • Intocmirea si evidenta foilor colective de prezenta;
 • Eliberarea documentelor care atesta calitatea de angajat (adeverinte vechime, salariat, medic de familie, spital);
 • Completarea diverselor adeverinte pentru tip pentru unitatile financiar bancare;
 • Intocmirea documentatiei privind abaterile disciplinare;
 • Programarea concediilor de odihna si evidenta acestora;
 • Consultanta in toate problemele legate de legislatia muncii;
 • Intocmirea de rapoarte la solicitarea clientului;
 • Gestionarea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic şi raportarea acestuia către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM);
 • Asigurarea relaţiei cu Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM);
 • Reprezentarea companiei in situatii de control ale organelor competente ale ITM;
 • Negocierea, modificarea si inregistrarea contractului colectiv de munca la nivelul societatii (daca este cazul);
 • Intocmire baza de date cu angajatii societatii;
 • Intocmirea oricaror rapoarte de personal solicitate de client;
 • Suport legislativ pentru orice situatie aparuta in domeniul relatiilor de munca;
 • Regulamente de Ordine Interna;
 • Asistenta in negocierile cu reprezentantii salariatilor, la solicitarea beneficiarului;
 • Organigrame.