Consultanta achizitii publice

  • Consultanta achizitii publice conform L 98/2016, L 99/2016 privind achiziţiile publice şi HG 395/2016, HG 396/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru/achizitii sectoriale – autoritati contractante

Consultanta si  suport pe tot parcursul derularii procedurilor de achizitii publice, incepand cu intocmirea planului anual de achizitii (stabilire achizitii, clasificarea lor in functie de codurile CPV, stabilirea tipului de procedura pentru fiecare achizitie precum si programarea anuala in functie de duratele stabilite prin lege) lansarea procedurilor urmand toate etapele legale pana la semnarea contractelor de achizitii.

  • Consultanta achizitii publice conform L 98/2016, L99/2016 privind achiziţiile publice şi HG 395/2016 , HG 396/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru/achizitii sectoriale – operatori economici

Consultanta si suport din momentul identificarii achizitiilor ce prezinta interes, pe tot parcursul derularii procedurilor de achizitii publice, incepand cu transmiterea de solicitari de clarificari si eventuala identificare a temeiurilor de contestatie, pe parcursul etapei de ofertare si  de raspuns la clarificarile transmise de catre autoritatea contractanta, pana la semnarea contractului de achizitie publica.

  • Inregistrare in SEAP operatori economici/autoritati contractante

Inregistrare online, conform profilului beneficiarului ;

Transmitere documente oficiale autoritatilor competente ;

Realizare procedura reinregistrare, in cazul expirarii certificatului digital ;

Obtinere pozitii de catalog necesare procedurilor de achizitie directa realizate prin intermediul platformei SEAP.

  • Suport operatori economici straini in vederea participarii la proceduri de achizitie publica prin intemediul platformei SEAP