Consultanta achizitii beneficiari privati

Consultanta proceduri achizitii beneficiari privati conform Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016)

      Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 reglementeaza procedura competitiva aplicabila solicitantilor / beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. Potrivit acestei proceduri, beneficiarii din mediul privat vor publica anunţurile de achizitii într-o secţiune a paginii web a Ministerului Fondurilor Europene, fara a suporta niciun cost, pentru achizitii ce depasesc plafoanele stabilite prin Legea 98/2016 privind achizitiile publice. In acest mod va fi respectat principiul transparentei impus de cerintele Comisiei Europene.

           Beneficiarii care nu vor publica anunturile de achizitii pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene vor fi sancţionati prin aplicarea unei corectii de 25%. In acelaşi timp, cei care ulterior nu vor publica pe site-ul menţionat numele castigatorilor selectati, vor suporta corectii de 5%.

           In acest sens, compania noastra va ofera suport si consultanta pentru:
  • asistenta si suport pentru intocmirea planului achizitiilor, stabilirea codurilor CPV, stabilirea procedurilor specifice, programarea achizitiilor in conformitate cu cererea de finantare 
  • suport pentru derularea contractelor de achizitii
  • asistenta si suport pe parcursul derularii procedurilor, publicarea in sistemele electronice aferente categoriei de achzitie, raspunsuri la clarificări, intocmire documente specifice documentare procedură, suport la semnarea contractului de achizitie
  • asistenta si suport la derularea contractului de achizitie, asistenta si suport in cadrul procedurilor de finalizare a contractului si eliberare documente constatatoare 
  • asistenta si suport la etapele de raportare in vederea rambursarii, Cererilor de Ramburasare sau a Cererilor de Plata