Proiecte finalizate

Denumire proiect

Finantare

Denumire proiect

Finantare

SIGHAB – “Sistem de alimentare cu energie, monitorizare, control și comunicație pentru habitate temporare aflate în izolare” PNCDI II Inovare 2013 NOVENER – “Tehnologie NOVvatoare de conservare a ENERgiei la centralele pe cărbune” PNCDI II Inovare 2012
Pol Competitivitate CREVIS ASTECH – “Platformă de bio-monitorizare a parametrilor vitali în operarea infrastructurilor critice” POSCCE 2007-2013 MOIST – “Sistem de imagistică optică multimodală pentru detecția intraoperativă a marginilor pozitive a tumorilor” PNCDI II Parteneriate 2011
Managementul integrat al Polului CREVIS” POSCCE 2007-2013 HERMES – “Sistem inovator, eficient de control și măsurare a profilelor de drum” FP7-SME-2012
HYPERDOT –“Sistem imagistic pentru diferențierea între leziunile tumorale maligne și benigne bazat pe dualitatea dintre fluorescența hiperspectrală și tomografia optică de difuzie PNCDI II Parteneriate 2013 NANOLASCAN – “New methods and investigations protocols for the early diagnosis, efficient screening, prognostic and therapy of nonmelanoma skin cancers based on existing and novel micro & nano optical tools” PNCDI II Parteneriate 2011
VIRPRO – “Platformă virtuală de e-learning bazată pe aplicații 3D utilizabilă în protetica dentară” PNCDI II Parteneriate 2013 UAS-BIRDD – “Model inovativ de observare și monitoring pentru speciile de păsări acvatice care trăiesc în colonii din rezervația biosferei Delta Dunării” PNCDI II Parteneriate 2011
EcoInnEWaste – “Hub virtual de eco-inovare pentru creșterea competitivității în domeniul reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice” PNCDI II Inovare 2013 ENOPT – Realizarea unui nou sistem modular inteligent pentru optimizarea și eficientizarea consumurilor energetice la agenţii economici mici şi mijlocii POSCCE 2007-2013, Axa 2.3.3
Hub tehnologic inovativ bazat pe modele semantice și calcule de înaltă performanță-HUB

Sistem GRID purtabil pentru monitorizarea și procesarea la distanță a funcţiilor vitale”-BioGrid

POC 2014

Inovare 2013

Sistem de monitorizare si inspectie avansata aeriana si terestra a infrastructurilor critice-DRONE POC 2014