Cont unic Trezorerie pentru impozite si contributii

Incepand cu data de 01 Iulie 2018 plata contributiilor si a impozitului pe venit sau profit se va realiza intr-un cont comun, conform regulilor ANAF publicate in Monitorul Oficial si OUG nr. 30/2017.

Astfel , potrivit Ordinului presedintelui ANAF nr. 1612/2018 publicat in Monitorul Oficial Partea I, nr. 544 din 29 iunie 2018 platile care se fac in contul unic sunt:

 • impozitul pe salarii și pensii;
 • platile anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de institutii de credit;
 • impozitul pe profit/plațile anticipate in contul impozitului pe profit;
 • impozitul pe dividende;
 • impozitul micro;
 • impozitul specific;
 • impozitul pe veniturile realizate de persoane fizice in asociere cu persoane juridice;
 • impozitul pe veniturile din proprietate intelectuala;
 • impozitul pe dividende (inclusiv obtinute de nerezidenti), dobanzi;
 • impozitul pe veniturile din arendare;
 • impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice;
 • impozitul pe veniturile din premii;
 • impozitul pe veniturile din redevente;
 • impozitul pe veniturile din activitati sportive și de divertisment;
 • impozitul pe veniturile ce reprezinta remuneratiile nerezidentilor in calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei firme romane;
 • impozitul pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente, din premii acordate acestora în Romania, jocuri de noroc, lichidarea unei persoane juridice romane;
 • varsamintele de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate;
 • impozitul pe veniturile din jocuri de noroc;
 • varsamintele din profitul net al regiilor autonome;
 • impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident;
 • impozitul datorat pe veniturile realizate de persoanele fizice din activitati independente în baza contractelor de activitate sportiva;
 • contributiile sociale ale salariatilor (platite de angajatorii lor), inclusiv cea pentru conditii deosebite de munca;
 • contribuțiile sociale datorate, de la caz la caz, de cei care realizeaza venituri din proprietate intelectuala/ în baza contractelor de activitate sportiva/ din arendare/ din asocierea cu persoane juridice;
 • contributia de asigurari de sanatate suportata de pensionari pentru perioadele anterioare datei de 1 februarie.