Poti primi mai multi bani de la stat daca angajezi ucenici sau stagiari

Potrivit Legii nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca si a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior ,publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 544, angajatorul poate primi , la cerere, pentru fiecare ucenic angajat  o suma in cuantum de 1.125 lei/luna, iar pentru fiecare stagiar angajat echivalentul a 1.350 lei/luna.

Sumele acordate angajatorilor i-ar putea stimula pe acestia sa angajeze personal fara experienta si in cautare de formare profesionala.

Conditii de acordare :

Stagiari:

Stagiarul, potrivit Legii nr. 335/2013 este “debutantul in profesie, angajat cu contract individual de munca, cu exceptia celor care dovedesc ca au desfașurat, potrivit legii, activitate profesionala in acelasi domeniu, anterior absolvirii”.

Perioada de stagiu: 6 luni (daca nu prevede o alta prin legi speciale)

Angajatorii au obligatia de a le intocmi stagiarilor contracte de stagiu anexate la contractele individuale de munca si de a-i plati pe acestia asa cum au stabilit prin contract .

Finantarea se acorda doar pe perioada in care raportul de munca se deruleaza si proportional cu timpul lucrat.

In termen de 30 de zile lucratoare de la data incheierii contractului de stagiu , angajatorii au raspunderea de a se prezenta la Agentia pentru ocuparea fortei de munca , pentru a depune documentele justificative (copie CI stagiar , copie contract individual de munca, copie contract de stagiu) si pentru a semna o conventie speciala.

“In situatia in care conventia nu se incheie in termenul prevazut la alin. (1) ,angajatorul nu mai beneficiaza de sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru acel contract de stagiu”- HG nr. 473/2014 (Normele de aplicare ale Legii nr. 335/2013) .

Angajatorii vor avea de trimis lunar , alte 2 documente justificative:

“Verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar conform art. 28 alin. (1) din lege se efectueaza in baza declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, depusa de angajatori (…) și a urmatoarelor documente care se depun la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului București:

  1. a) un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 7
  2. b) fisa de evidenta zilnica a salariatilor stagiari si statul de plata pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator”.

*Daca nu vor fi depuse lunar, conform Normelor metodologice, angajatorii nu vor mai primi suma de bani lunara si mai mult, vor trebui sa inapoieze sumele primite pana atunci , plus dobanda de referinta a BNR .

Ucenici:

Ucenicul, conform Lg 279/2005 “ este persoana fizica incadrata in munca in baza unui contract de ucenicie la locul de munca (..)Ucenicia la locul de munca reprezinta formarea profesionala realizata in baza unui contract de ucenicie la locul de munca.”

Angajatorii au obligatia de a le intocmi ucenicilor contracte de ucenicie si de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesionala a acestora .

Finantarea se acorda doar pe perioada in care raportul de munca se deruleaza si proportional cu timpul lucrat.

 Durata mininima a contractului de ucenicie:

  • 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;
  • 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3;
  • 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4.