Actele aditionale incheiate inainte sa produca efecte

Actele aditionale trebuie incheiate inainte sa produca efecte si nu in termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarilor, asa cum preconiza Codul Muncii pana la data de 07 August 2017.

Potrivit  art. 17  alin (5) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, modificata prin OUG 53/2017, prevede ca “orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau de contractul de munca aplicabil” .

De asemenea, precizam ca potrivit art.4 alin (2) din HG nr. 500/2011 modificata si completata, “orice modificare a elementelor prevazute la art. 3 alin (2) lit (a), (d)-(l) se transmite in registru in termenul prevazut la art. 17 alin(5) din Legea nr. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand inregistrarea in regsitru se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acesteia” . Drept urmare, inregistrarea documentului in Revisal si transmiterea acestuia pe portalul Inspectiei muncii se va realiza anterior producerii modificarii.