Modificari legislative

Potrivit  OUG nr.53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii ,  munca nedeclarata (munca la negru) capata noi valente si este definita astfel:

1. Intocmirea unui contract individual de munca dupa inceperea activitatii

Contractul individual de munca se intocmeste in scris ,cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii.

Baza legala:

“Art. 15 (1.)– in sensul prezentei legi, munca nedeclarata reprezinta:

  1. primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii; “

Repercusiuni: sanctiune 20.000 de lei pentru fiecare lucrator pentru care nu s-a incheiat contractul de munca in conditiile prezentate mai sus

2.Raportul de munca transmis cu intarziere in Registrul general de evidenta al salariatilo( REVISAL)

Este considerata  munca nedeclarata „primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii”.

Baza legala:

“Art. 15 (1.)– in sensul prezentei legi, munca nedeclarata reprezinta:

  1. b) primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii; “

Repercusiuni: sanctiune 20.000 de lei pentru fiecare situatie identificata

3. Lucru in perioada in care contractele individuale de munca sunt suspendate

Lucru în perioada in care contractele individuale de munca sunt suspendate este considerata munca nedeclarata .

Baza legala:

“Art. 15(1.) – in sensul prezentei legi, munca nedeclarata reprezinta:

  1. primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat; “

Repercusiuni: amenda de 20.000 de lei pentru fiecare persoana identificata

 sancțiune suplimentară: suspendarea activitatii la locul de munca supus controlului, cu                    posibilitatea de a relua activitatea doar dupa aplicarea masurilor de remediere si a achitarii amenzii

4. Munca peste norma partiala

Angajatorii ai caror salariati cu contracte individuale de munca cu timp partial lucreaza peste program pot fi dur sanctionati.

Baza legala:

“Art. 15(1.) – in sensul prezentei legi, munca nedeclarata reprezinta:

  1. primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.”

Repercusiuni: amenzi de 10.000 de lei pentru fiecare caz identificat

5. Primirea la muncă a unei persoane aflate ilegal în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane

Baza legala:

La articolul 265, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Primirea la munca a unei persoane aflate in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane, constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.”

Repercusiuni: infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda

*Angajatorii au posibilitatea de a plati jumatate din cuantumul amenzilor , daca le achita in maximum 48 de ore de la încheierea/comunicarea procesului-verbal de contravenție.