Pastrarea copiilor contractelor individuale de munca la fiecare punct de lucru ~Sanctiune de 10.000 lei~

Angajatorii au obligativitatea de a pastra la fiecare punct de lucru copii ale contractelor individuale de munca ale salariatilor ce presteaza activitate in acel loc , potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii :

“Articolul 16 ,(4)  Angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc.”

“Articolul 260 alineatul (1) ,q) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amenda de 10.000 lei.”

Inspectorii ITM pot aplica sanctiuni de 10.000 lei , daca in cazul unui control nu vor gasi la punctul de lucru copiile contractelor individuale de munca ale salariatilor ce muncesc efectiv in acel punct de lucru.  Anagajatorul poate achita amenda la jumatate din valoare in primele 48 de ore de la incheierea PV-ului sau de la data comunicarii acestuia.