Cumulul de functii-durata legala a timpului de munca

Conform art. 35 din Codul muncii, salariatul are dreptul de a munci la acelasi angajator sau la mai multi angajatori  in baza mai multor contracte individuale de munca. Fac exceptie de la aceste prevederi situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii.

Fiecare contract individual de munca este incheiat de sine statator, are anexata o fisa de post si va fi inregistrat individual in registrul general de evidenta al salariatilor.

In ceea ce priveste timpul de lucru , prevederile din Codul muncii referitoare la durata timpului de munca au in vedere timpul de lucru in temeiul unui singur contract individual de munca. Conform art. 112 alin (1) din Codul muncii pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului d emunca este de 8 ore/zi si 40 ore/saptamana. La art. 114 alin (1) se prevede ca durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 ore/saptamana, inclusiv orele suplimentare, iar alin (2) al aceluiasi articol stabileste ca prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 ore/saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 ore/saptamana . Astfel , Codul muncii nu impune conditia ca totalul orelor prestate in temeiul mai multor contracte individuale de munca sa nu depaseasca durata maxima a timpului de munca.

In acest sens, prevederile Codului muncii referitoare la durata timpului de munca au in vedere timpul de lucru in temeiul unui singur contract individual de munca. In cazul unui cumul de functii, in unele opinii se apreciaza ca interdictia referitoare la cele 40 ore si, respectiv,48 ore, nu isi mai gaseste aplicabilitate. Totodata, legislatia muncii nu instituie obligatia existentei unei pauze intre munca prestata in temeiul a doua sau mai multe contracte individuale de munca. Drept urmare, o persoana poate cumula doua sau mai multe contracte individuale de munca la angajatori diferiti , situatie in care apreciemca prin dispozitiile sale, Codul muncii,nu impune conditia ca totalul orelor prestate in temeiul mai multor contracte individuale de munca sa nu depaseasca durata maxima a timpului de munca.  Asadar, fata de cele mentionate, apreciem ca pot fi desfasurate doua functii cu norma intreaga sau o functie cu norma intreaga si alte functii cu timp partial , la angajatori diferiti , cu respectarea conditiilor mentionate anterior, programul de lucru nu se suparapune, iar prestarea activitatilor poae fi realizata in mod corespunzator pentru ambii angajatori .

In situatia cumulului la acelasi angajator , desi legislatia nu impune conditia ca totalul orelor prestate in temeiul mai multor contracte individuale de munca sa nu de paseasca durata maxima a timpului de munca, unele inspectorate teritoriale de munca, considera o incalcare a art. 115 alin (2) din Codul muncii. Astfel , potrivit art . 115 alin (2) din Codul muncii , durata zilnica a timpului de munca de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 ore . Prin urmare, pentru respectarea acestor conditii legislative programul zilnic de lucru nu poate depasi 11 ore/zi la acelasi angajator .