Legislatia muncii

Codul muncii – Legea nr. 53/2003 – republicata;

Ordinul nr. 1083/2011 pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de munca salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de munca pastrau si completau, respectiv certificau legalitatea inregistrarilor efectuate in carnetele de munca;

Ordinul nr. 64/2003 al M.M.S.S. pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca modificat si completat prin Ordinul MMFPS nr. 1616/2011;

Legea nr.62/2011 dialogului social;

Legea nr.195/2001, a voluntariatului republicata;

Legea nr.333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ;

Legea nr.22/1969 (BO 132/18.11.1969) – modificata si completata – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor;

O.G. nr.129/2000 – republicata – privind formarea profesionala a adultilor;

H.G.522/2003 pentru aprobarea normelor medotologice de aplicare a prevederilor O.G.nr.129/2000 ;

Legea nr. 67/2006 – privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii saul al unor parti ale acestora, ;

O.G. nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare – republicata;

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati; republicata;

Legea nr.142/1998 -privind acordarea tichetelor de masa

HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor

SOMAJ

Legea nr.76/2002 – cu modificari si completari privind asigurarile pentru somaj;

H.G. nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, modificata si completata

PENSII

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca – modificata si completata;

ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale – modificata si completata;

Ordinul nr.553/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind constituirea in anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

REGULI GENERALE PRIVIND INCADRAREA IN MUNCA A STRAINILOR SI PRESTAREA MUNCII DE CATRE CETATENII ROMANI IN STRAINATATE

O.U.G 56/2007 – privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei ;

Legea nr.156/2000 – modificata si completata – privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate;

H.G. nr. 384/2001 – modificata si completata – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 provind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate ;

O.U.G. nr.194/2002 – privind regimul strainilor in Romania – republicata;

Legea nr.105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept international privat;

H.G. nr.518/1995 – modificata si completata – privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu character temporar;

H.G. nr.1222/1990 privind regimul impozitelor si taxelor aplicabile reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, precum si drepturile si obligatiile legate de salarizarea personalului roman, modificat si completat;

TIMPUL DE LUCRU SI TIMPUL DE ODIHNA

H.G. nr.250/1992 – republicat – modificata si completata prin – privind concediile de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare;